پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیوگرافی فاطمه صبا راد

جدایی صبا راد (مجری) از همسرش

جدایی صبا راد (مجری) از همسرش صبا راد مجری برنامه پر مخاطب “به خانه بر می گردیم” که چندی پیش با مرتضی علی آبادی ازداوج کرده بود سرانجام از وی جدا شد. مرتضی علی آبادی...