پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیهوش

دکتری که به ۲۱ بیمار زن تجاوز کرد/عکس

George Doodnaught دکتر 65 ساله کانادایی است که متخصص بی هوشی است به تجاوز به 21 زن متهم شد و 10 سال زندان در انتظار اوست. او که متخصص هوشبری هست قبل از عمل زنان باید ان ها را بی...