جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیهوش شدن کارشناس هواشناسی در برنامه زنده