چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بینندگان

هشدار به بینندگان ماهواره‌

    هشدار به بینندگان ماهواره‌. موضوع مسابقات ماهواره‌ای و عدم امکان مدیریت تماس‌ها توسط سرپرست خانواده باعث شده تا اعضای خانواده با گرفتن تماس‌های...