پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

بیمــاری های مــقاربتی

رابطه جنسی دهانی و بیماری های مقاربتی

رابطه جنسی دهانی و بیماری های مقاربتی چون اکثر افرادی که رابطه جنسی دهانی برقرار می کنند انواع رابطه جنسی دیگر را هم انجام می دهند، برای محققین خیلی سخت است که...