دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

بیماری گال

انگل و بیماری گال

بیماری گال یا جرب (Scabies Disease) یک بیماری پوستی مسری همراه با خارش شدید است که این خارش، جوش های ریز قرمزرنگی را در پوست ایجاد می کند. این بیماری از هجوم یک انگل به نام...