دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیماری کیارستمی

اخبار تازه از پرونده پزشکی کیارستمی

اخبار تازه از پرونده پزشکی کیارستمی در پرونده پزشکی ایشان من سوال مطرح کردم که چه کسی جواز دفن برای ایشان صادر کرده است؟ وقتی شک و ابهام وجود دارد باید کالبد شکافی...