دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

بیماری عجیب پا

بیماری عجیب دختر آمریکایی

بیماری عجیب دختر آمریکایی بیماری عجیب بیماری عجیب ,  طی اتفاقی نادر دختری جوان دچار بیماریfibrodysplasia progressiva ossificans یا FOP(فیبرودیسپلازی استخوانی‌شونده)...