چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیماری سل

در کمترین زمان بیماری سل را تشخیص دهید

راههای شناخت بیماری سل

 اطلاعاتی در مورد سل   در این بخش در باره شیوه تشخیص سل در کمتر از دو دقیقه توصیه های متخصصین را بیان می کنیم با ما همراه باشید .با تشخیص زود هنگام بیماری سل می...