یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیماری روده

اخطار در مورد افزایش بیماری کولیت روده 

اخطار در مورد افزایش بیماری کولیت روده نخستین نشانه مریضی کولیت روده اسهال شدن هست که باید به آن دقت گردد،مریضی کولیت روده در شمال ایران رو به افزایش هست.رئیس مرکز...

آشنایی با چراغ خطر بدن مردان !

    یکی از چراغ خطرهای بدن مردان، تغییر در عادات روده ای و مثانه است. با اشاره به اهمیت مراجعه به طور منظم به پزشک تاکید کرد: ثابت شده است که غربالگری مناسب سن از نظر...