شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیماری تنفسی

حیوانات خانگی به بچه ها حساسیت میدهند

 بیماری ناشی از حیوانات خانگی در برخی موارد، حساسیت بیش از حد قوی است و حیوان خانگی باید در یک خانه دیگر قرار گیرد.آلرژی به گربه ها بسیار زیادتر است. این افراد در...