شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

بیعت کردن با ابوبکر البغدادی