پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیعت با ابوبکر البغدادی