یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

بیانیه بی‌ادبانه و سرتاسر فحش جمعی که خود را سینماگر می‌دانند!!