دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بیانسه در یک حرکت عجیب موهایش را کوتاه کرد.