شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

بکام

رابطه عشقی پسر بزرگ بکام

خبرهای خانواده "بکام" و البته پسران این خانواده تمامی ندارد. پس از آنکه رسانه های انگلیسی اعلام کرده اند دیوید، پسر بزرگش "بروکلین" 15 ساله را برای کار به یکی از کافه...