یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بوی بهشت

کسانی که هرگز بهشت را نمی بینند

خداوند سه گناه را نمى بخشد کسى که حق اجیرش را ندهد، و کسى که مهر زنش را ندهد، و کسى که شخصى حرّ را به عبد در آورد و بفروشد ...     ...