چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

بوت کردن کامپیوتر چیست؟

با موبایل سیستم کامپیوتر خود را بوت کنید!

با موبایل سیستم کامپیوتر خود را بوت کنید! بوت شدن سیستم ؛ به فرایند آغازین راه افتادن کامپیوتر می گویند. یعنی سیستم پس از راه اندازی سخت افزاری به سراغ راه اندازی نرم...