شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

به کما رفت

مایکل شوماخر به کما رفت

مایکل شوماخر قهرمان افسانه¬ای رقابت¬های فرمولا وان بر اثر حادثه اسکی در کوه-های آلپ فرانسه، شرایط وخیمی دارد و به کما رفته است. به گفته پلیس کوهستان فرانسه، قهرمان...