یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

به صورت داماد کنار ماشین گل‌زده عروس اسید پاشیدند !