دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

به دنیا امدن نوزاد بدون چشم

نوزادی که بدون چشم آفریده شد

نوزادی که بدون چشم آفریده شد  نوزاد بدون چشم هنگامی که این نوزاد به دنیا آمد، پزشکان گمان کردند چشمان وی در اثر فشار هنگام زایمان بسته شده ولی پس از مدتی...