یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بهنام محمودي

راه تقویت اساسی تیم ملی والیبال

پایه سازی یکی از ارکان اصلی و جداناپذیر ورزش محسوب می شود که فقدانش در هر رشته‌ای که باشد باعث می‌شود آینده آن رشته غیر قابل پیش بینی شود. این درحالی است که با بررسی...