پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بهمن ماه

اس ام اس فلسفی و جملات زیبا بهمن

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته . . . . . . اس ام اس فلسفی و جملات زیبا بهمن ماه. گر...