سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بهشت اروپا

بهشت اروپا کجاست؟

  آلمان، تنها کشوری است که از بحران اقتصادی جهانی در امان مانده و نرخ پائین بیکاری، نگاه حسرت آمیز اروپائیان را به این کشور خیره کرده است. این مسئله به خصوص در میان...