بهزاد فراهانی از شایعه قتل گلشیفته فرهانی عصبانی شد !