پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

بهرام شفیع

طعنه های بهرام شفیع به حسین رضازاده

    طعنه های بهرام شفیع به حسین رضازاده. بهرام شفیع در یکی از روزهای خوب اجرایش حسابی رضازاده را تکه باران کرد به گزارش IRAN STYLE ؛ ورزش و مردم این هفته دو مهمان...