جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

بهداشت گوش

روشهای فوق العاده برای تمیز کردن جرم گوش

روشهای فوق العاده برای تمیز کردن جرم گوش گوش می تواند با تجمع بیش از حد جرم یا موم که به آن سرومن هم می گویند، مسدود شود. این در حالی است که جرم گوش، بخش مهمی از سیستم...