سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بهترین سایت داستان بهترین و جد

داستانهای کوتاه و آموزنده

  مجموعه ایی از داستانهای عبرت آموز و کوتاه به نامهای (مادر شوهر/ معرفی شخصیت/ قهرمانی در پارالمپیک/ بوفالو و بز خودخواه)  ...