یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بهترین زمان برای خرید خودرو چه زمان است ؟

آيا پرايد ۱۲ ميليون تومان ميشود ؟!

  عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:تغییرمدیران شرکتهای خودرو ساز تاثیرچندانی در بازار خودرو ندارد وباید شیوه قیمت گذاری تغییر پیدا کند... ...