چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بهترين فيلم خارجی هشتاد و چهارمين دوره اسكار

دولت امریکا اصغر فرهادی را تحسین کرد

آمریکا، اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده اسکار بهترین فیلم خارجی هشتاد و چهارمین دوره این آکادمی معتبر سینمایی جهان را مورد تحسین قرار داد. — – — – — – — – —...