یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بهترين سرعت اينترنت جهان

پرسرعت ترین اینترنت در دستان یک پیر زن

اگر بخواهیم مقوله ارایه اینترنت پرسرعت، قیمت استفاده از آن، میزان دسترسی مردم به خطوط پرسرعت اینترنتی و سطح خدمات آموزشی الکترونیکی را بین کشورهای جهان مورد...