جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بنز دو میلیاردی

عکسهای بنز ۲.۵ میلیاردی در تهران

عکسهای بنز 2.5 میلیاردی در تهران در یک سایت خرید و فروش خودرو یک بنز اس 500 کار کرده به قیمت 2 میلیارد و 450 میلیون تومان در معرض فروش گذاشته شده است. به گزارش ایران...