شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بندبازی

بندبازی پسر ۵ ساله با چشم های بسته..!

بندبازی پسر 5 ساله با چشم های بسته..! یک بچه 5 ساله توانست روی طناب آویزان از ارتفاع 30 فوتی با چشم بسته راه برود. بندبازی بندبازی ,  یک پسر بچه 5 ساله چینی از پس یک...