بمب گذاری

بمبگذاری ناکام در یک صرافی!

بمبگذاری ناکام در یک صرافی! سارقی که قصد داشت با کمک یک بمب دست ساز از یک مغازه صرافی در خیابان یوسف آباد سرقت کند با هوشیاری صاحب مغازه و حضور به موقع پلیس ناکام...

یک بمب 21 کیلویی ای که در نطفه خفه شد!

یک بمب 21 کیلویی ای که در نطفه خفه شد! باهوشیاری مردم و نیروی انتظامی دسیسه گروهک های تروریستی برای عملیات بمب گذاری در ایران ، در نطفه خفه شد .  سردار رحیمی از کشف بمب...