دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

بمبگذاری ناکام در مرکز تهران

بمبگذاری ناکام در یک صرافی!

بمبگذاری ناکام در یک صرافی! سارقی که قصد داشت با کمک یک بمب دست ساز از یک مغازه صرافی در خیابان یوسف آباد سرقت کند با هوشیاری صاحب مغازه و حضور به موقع پلیس ناکام...