بلندترین ریش

بلندترین ریش جهان/تصاویر

  این مرد هندی بلندترین ریش دنیا را دارد.این مرد 58 ساله 32 سال است که مشغول بلند کردن ریش های خودش است. او می گوید که هر روز دو ساعت را صرف چرب کردن و مرتب کردن و...