سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بسیج

ورود بسیج به سینما

وقتی ما ارزش‌های خودمان را رها کنیم و بخواهیم برویم بر اساس ارزش‌های دیگران فیلم بسازیم حتما نتیجه‌اش خیلی انتقاد آمیز می‌شود؛ چون ملت ما ارزش‌های دیگران را قبول...