پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

بسته بودن برج ايفل

علت بسته شدن برج ايفل !!

علت بسته شدن برج ايفل !! به گزارش ایران استایل ،  برج ايفل در پاريس براي ساعت ها بعد از ديدن يك مزاحم بسته بود . اين مزاحم همراه با يك كوله پشتي در محوطه ي برج ديده شده...