چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بزرگترين آش

بزرگترين آش دنيا در شيراز

مردم شیراز نذر پخت بزرگترین آش دنیا را به مناسبت 28 صفر انجام دادند تا شیراز غرق در یاد و عشق به پیامبر (ص) باشد. >به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته شیراز حال و هوایی دیگر...