پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

برگزیدگان انتخابات مجلس نهم در تبریز

سه نماینده تبریز مشخص شد

سه نماینده حوزه انتخابیه تبریز در دور اول مشخص شد و سه نماینده دیگر در دور دوم شناخته می شود. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — به گزارش فان...