شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

برهنه‌

برهنه‌شدن‌ ۲زن‌ ایرانی‌ در سوئد+عکس

به نقل از های تو، اعضای احزاب کمونیستی و همچنین سازمان مقابله با تبعیض زنان در گردهمایی که از طریق فیس بوک برنامه ریزی شده بود، چندین زن را به خیابان کشانده و آن‌ها...