پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

برنده کشمکش هاشمی-احمدی نژاد کیست؟ ، برنده ، کشمکش ، هاشمی-احمدی ، نژاد ، کیست؟ ،

برنده کشمکش هاشمی-احمدی نژاد کی%D

فارس: ضد و نقیض های رسانه ای درباره انشگاه آزاد و رئیس آن ادامه دارد و هنوز وضعیت دانشگاه آزاد برای دانشجویان و کارکنان این دانشگاه که تعدادشان هم کم نیست، مشخص نشده...