یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

برشکستگی ریحانا

Rihanna و مادرش بعد از برشکستگی/عکس

Rihanna و مادرش دیشب به رستورانی در سانتا مونیکا رفتند وشام خوردند.دیشب Rihanna لباسی پشمی و سفید بر تن کرده بود. به تازگی مشخص شده است مه Rihanna به طور رسمی در سال 2009 برشکست...