یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

بررسی و نقد

بررسی و نقد Final Fantasy I ! + عکس

واسط کاربری در1 final fantasy شامل: نوار جان (که البته در نسخه های ابتداییش نوار نبوده بلکه یه سری عدد بودن hpها). یک نوار که با پر شدن آن نوبت به کاراکتر میرسد تا جنگ را شروع...