یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

بررسی علل و راهکارهای آمیزش دردناک

بررسی علل و راهکارهای آمیزش دردناک

درد در هنگام مقاربت یکی از موارد «اختلال در عملکرد جنسی» به حساب می آید. بهتر است ابتدا یک عملکرد جنسی طبیعی را تعریف کنیم. عملکرد جنسی طبیعی شامل ذهن (تفکر و...