برداشت برداشت غیرقانونی دولت درآمد نفتی دولت غیرقانونی

برداشت غیرقانونی ۱۲هزار میلیاردی دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، دولت مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان از ۳ منبع بانک مرکزی،‌ درآمدهای نفتی و منابع اعتباری وزارت نیرو علاوه...