دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

برخورد رعد و برق با هواپیما