پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

برخورد با همسر دروغگو

وقتی زن و شوهر به هم دروغ می گوید !

وقتی زن و شوهر به هم دروغ می گوید ! دروغگو بودن یکی از خصلت های رفتاری است که در بسیاری از افراد وجود دارد و سخت می توان انسان دروغگو را اصلاح کرد. اعتماد و صمیمیت در...

اصول رفتار با همسر دروغگو

اصول رفتار با همسر دروغگو *نسرین صفری: اگرچه دروغ همیشه امری مذموم و ناپسند است اما مواجهه با آن نیز، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به همین دلیل بهترین روش مواجهه و...