پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

برج شاگهای

صعود از برج ۲۰۰۰ فوتی/تصاویر

اگر به بلندی حساسیت دارید دیدن این عکس ها هم حتی به شما توصیه نمیشود چه برسد به بالا رفتن از برج!! ماخاروف و راسکالوف روس با بالا رفتن از بلندترین ساختمان چین و فیلم...