برای چه به این روز روزه ولنتاین می گویند

Valentine تاریخچه روز ولنتاین

    روز ولنتاین بر شما و … مبارک باشه… صدددددددد سال کنار هم باشین! مقاله ای راجع به این روز و تاریخچه اون تهیه شده که امیدوارم حتما بخونیدش!   Valentine ...